TOPLUM SAĞLIĞI ,  RUH SAĞLIĞI  Prof Dr.Coşkun Özdemir

TOPLUM SAĞLIĞI , RUH SAĞLIĞI Prof Dr.Coşkun Özdemir

2 Mayıs 2018 0 Yazar: Prof Dr Coşkun Özdemir

Dünyanın en güzel coğrafyasında kurulmuş olan 76 milyonluk bu ülkenin ciddi toplum sağlığı ve ruh sağlığı sorunları var.Türkiyenin kaderinde rol oynama konumunda olan insanların , devlet adamlarının, bilim adamlarının, aydınların ,yurdunu sevmesini bilenlerin bunu ciddiye alıp çare ve çözüm araması gerekiyor.Batıl inançlar, hurafeler,bilim dışı kör inançlar toplum sağlığını tehdit eden öğeler.Kadın ve töre cinayetleri açıkca ciddi toplum sağlığı sorunlarıdır. Kuşkusuz biat kültürü de öyle.Sağlıklı insanlar kendilerine güvenen, özgürce düşünüp karar verebilen, tercihlerini bağımsızca yapan insanlardır.”Örtünmeyen kadınlar fuhuşu davet ederler” demek, hele sözün sahibi prof. ünvanlı olunca çok ciddi bir sağlık sorunudur”.Müziğin her türlüsü günahtır , hele içinde kadın sesi varsa “
ifadesi yine bir ruh sağlıksızlığını gösterir.Bu tür inançların dinimizde yeri olmadığını en yetkili din bilginlerimiz vurguluyorlar. Genç kızlarımızın ak saçlı hocalarının elini sıkmayı red edişi de sağlıklı bir davranış olamaz.El zinası göz zinasından söz etmek yetkili İslam bilginlerine göre dine iftiradır ve sadece sağlıksız bir ruh halinin belirtisidir.
Yerde yatan bir genç çocuğu tekme, tokat ve sopa ile kıyasıya ve öldüresiye döven polislerin ruh sağlığı kesinlikle yerinde olamaz. Körlüğe, yaralanmaya ve ölümlere sebep olan polis saldırılarını övgü ile anmak, o polisleri yüceltmek normal bir davranış olamaz. Bir devlet adamının “dindar ve kindar gençler yetiştireceğiz” deyişini dengeli bir ruh halinin gösterisi saymak mümkün değildir. Berkin Elvanın annesini meydanlarda yuhalatmak ,iki taraflı çok ciddi bir patolojiye delalet ediyor.Hele ayni devlet adamının bir meydanda türbanlı bir kadına üstü çıplak 70-80 kişinin saldırarak üstüne çiş yaptıklarını iddia etmesi
İlluzyon hallusinasyon gibi psikopatoloji belirtilerini gündeme getiriyor.
Biat kültürü ve kıçının kılı olayım türü bağlılık belirtileri, kayıtsız şatsız itaat asla sağlıklı bir toplumda rastlanır şeylerden değildir.
Toplumun iyi eğitim görmüş iyi yetişmiş üst tabakaları da bir çeşit komplekslerden, patolojilerden uzak kalamamıştır..Sol adına büyük devrimci Atatürkü karalamak küçümsemek, onu Evren paşa ile kıyaslanabilir bulmak, diktatörlükle suçlamak sağlıklı bir mantık ve muhakemenin ürünü olamaz.Cumhuriyet laiklik hatta demokrasi karşıtlıklarını peşinen ilan etmiş olan AKP liderlerinden demokrasi umuduna kapılan soldan dönmelerin liberal ve neoliberallerinin ruh sağlığı içinde olduğuna inanabilir misiniz? Türkiyenin yurtsever solcu, aydınlanmacı, ulusalcı aydınlarına bakacak olursak, onların uzun yıllardır farklı görüşlerle birbirilerini yıprattıklarını hatta suçladıklarını görürüz.Farklı görüşleri hoşgörü ile anlayışla karşılamak, birlikte doğruları aramak çok defa söz konusu değildir.Değişik ve bizimkilerden farklı görüş sahiplerini süratle harcamak geleneksel bir aydın tavrıdır.Cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla tanık olduğumuz görüş ve tartışmalarda bu gelenek korunmuştur.Çatı adayına bu koşullarda oy verilebilir diyenler mandacılıkla damgalanmışlardır. Boykotu seçime katılmamayı savunan öteki cephe ise Erdoğanın yolunu açmak, çatı birliğine ihanet etmekle suçlanmıştır.Uzun yıllardır süregeldiğini belirttiğim çatışma ve suçlama, en doğru olan yolu bir dayanışma içinde birlikte arama şansını yok etmektedir.Burada çok ciddi bir sağlıklı ve rasyonel düşünme yetersizliğinin söz konusu olduğu açıktır.
Cumhuriyetin devrimci atılımlarının çok partili düzene girişimizle birlikte baltalanması, aydınlanmanın önünün kesilmesi özgür ve bilinçli insan yetişmesini engellemiştir. Yurdumuzda zihin yapısı okuma,öğrenme,akıl bilim üzerine olmayan milyonlar yaşıyor. Böylece arka arkaya en muhafazakar en tutucu partiler iktidara gelmiştir Bugün 76 milyonluk bu toplum, sağlıklı düşünmek sağlıklı kararlar vermek .olanağına birikimine , Doğan Kubanın deyimi ile bir cumhurbaşkanı seçmek yeteneğine sahip olmayan milyonlara sahip.Düşünün İnönünün deyimi ile “Devletimizin banisi,milletimizin fedakar sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması eşsiz kahraman Atatürke minnettarlığını sık sık ifade eden Türk halkı ona, cumhuriyete ve laikliğe karşı, şeriat yandaşı iki politikacıyı arka arkaya bu cumhurun başkanlığına seçiyor.Bundan daha büyük bir çelişki ve toplum sağlığı sorunu olabilir mi? İşte böyle bir toplumda yurtsever aydınlara büyük görev düşüyor.Onların kısır tartışma, çatışma, karşılıklı suçlamalardan uzak durarak, bir dayanışma içinde , en akılcı yolları seçerek toplumu bu çıkmazdan bu karanlık gidişten kurtarmak için işbirliği gönül birliği yapmaları gerekiyor.Onları, toplumu yeniden sağlığına kavuşturmak gibi çok önemli tarihi bir misyon bekliyor ,coskunoz@superonline.com